HCI website is aan het laden.

menu

NL | FR | ENG

03/665.20.00

hydro@hci.be

Veiligheid

Veiligheid

Ons beleid eist dat we onze werkzaamheden veilig, gezond, milieubewust, kwaliteitsgericht en zonder schade uitvoeren.

Alleen als veiligheid goed gemanaged wordt, scoren we ook op andere gebieden zoals betrouwbaarheid, kwaliteit en winstgevendheid!

Met onze beheerssystemen willen we alle ongewenste voorvallen en schadelijke gevolgen voor mens, milieu en installaties voorkomen. Elk ongewenst voorval kan voorkomen worden. Onze leidinggevenden zetten, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering, hun verantwoordelijkheid inzake veiligheid, gezondheid, milieu en zo ook kwaliteit om in daden.

 

Trainingsprogramma

Veiligheid staat voorop! Het is in ieders belang ervoor te zorgen dat de veiligheid op hoog niveau gewaarborgd blijft. Zo kan iedereen gezond terug naar huis en gezin na het einde van de werkzaamheden.

Een intensief opleidings- en trainingsprogramma draagt bij aan de goede prestaties. Het begint met de introductie van de nieuwe medewerkers. Vervolgens vindt er continue herhaling en training plaats tijdens onder andere toolboxen, pré-job overleg en stand down sessies. HCI heeft de afgelopen jaren een naam opgebouwd inzake automatisch reiniging en het toepassen van alternatieve technieken.

De verschillende door HCI ontworpen automaten leiden tot het voorkomen van personen in de line-of-fire. Deze ontwikkelingen hebben het bijkomend voordeel dat er een betere kwalitatieve reinigingsgraad ontstaat. Om het veiligheidsniveau te verhogen zijn projectleiders en supervisors tevens in het bezit van het certificaat veiligheid voor operationeel leidinggevenden (Vol-VCA).